اخذ درجه علمی-پژوهشی فصلنامه ایرفا

فصلنامه انگلیسی ایرفا در جلسه مورخ ٣/١٢/٩٠ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مرتبه علمی و پژوهشی اخذ کرد. این فصلنامه توسط پژوهشکده تحقیقات استراتژیک منتشر ...ادامه مطلب

فراخوان مقاله

با توجه به گستردگی موضوعات و مسائل بین‌المللی، فصلنامه علمی- پژوهشی «روابط خارجی» در ششمین سال انتشار خود در نظر دارد به بررسی گسترده و عمیق مسائلی بپردازد که در سیاست خارجی ایران از اهمیت کاربردی برخوردار هستند. این امر عمدتا با هدف توسعه و تعمیق ادبیات و مطالعات علمی ...ادامه مطلب

http://www.isrjournals.ir/components/com_slide/images/thumbm/895217iran_foreign_affairs.jpg http://www.isrjournals.ir/components/com_slide/images/thumbm/928753iran_foreign_relations.jpg